ROZSZERZONA REPRODUKCJA I KRYZYSY

W poszukiwaniach nowej formuły wzrostu realnej gospodarki socjalisty­cznej trzeba-—jak sądzę—jeszcze raz wrócić do źródeł marksistowskiej ekonomii politycznej i przyjrzeć się zapisanemu w Kapitale ujęciu repro­dukcji rozszerzonej. Rodzi się bowiem podejrzenie, że zaprezentowane wyżęj rozbieżności teorii i polityki mają źródło m. in. w zapoznaniu tej części poglądów Marksa.Zdaniem autora Kapitału —jak pamiętamy -— produkt globalny rozpada się na dwa wielkie działy: środki produkcji, tj. towary, które muszą lub przynajmniej mogą wchodzić do konsumpcji produkcyjnej, oraz środki konsumpcji, tj. towary, które wchodzą do indywidualnej konsumpcji ka­pitalistów i klasy robotniczej.Ten aspekt teorii reprodukcji jest szeroko spopularyzowany, nie będzie­my zatem do niego wracać. Interesuje nas bowiem inna jej strona.Kapitał zastosowany w każdym dziale dzieli Marks na dwie części: kapitał zmienny, który stanowi wartość użytej siły roboczej, a więc równa się sumie płac wydatkowanych na tę siłę, oraz kapitał stały, tj. wartość wszystkich środków produkcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)