RYSUJĄCA SIĘ SPRZECZNOŚĆ

Rysującą się tu sprzeczność usiłowano rozwiązać, przyj­mując, iż oszczędzanie na konsumpcji bieżącej umożliwia jej szybki’wzrost w przyszłosci. W ten sposób realizowany był jeden z postulatów wysuniętych przez ekonomistów krytykujących w końcu lat czterdziestych CUP.Poglądy te nie są sprzeczne z tym, co w drugiej połowie lat pięćdzie­siątych pisał sam Kalecki. Analizując plan perspektywiczny na lata 1961_1975 stwierdzał: „Powstaje pytanie, czy nie należałoby czynić wy­siłków, aby utrzymać (a nawet przyspieszyć) obecne tempo wzrostu do­chodu narodowego w latach 1961—1975? Oczywista, wymagałoby to zwiększenia «ciężaru inwestycji», tzn. udziału inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym w całym piętnastoleciu (albo co najmniej w la­tach 1966—1975), co wpłynęłoby na osłabienie wzrostu konsumpcji lub inwestycji nieprodukcyjnych w pierwszej (względnie w drugiej) pięciolatce okresu planu perspektywicznego, ale w bardziej odległych jego latach podniosłoby ten dochód narodowy o tyle, że zrekompensowałoby z po­ważnym nadmiarem wyższy udział inwestycji produkcyjnych w tym do­chodzie i przyczyniłoby się do zapewnienia wówczas wyższej stopy życiowej”.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)