SKORYGOWANIE WNIOSKÓW

Trzeba natomiast skorygować wnioski odnoszące się do wpływu u- działu inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym oraz udziału przyrostu środków obrotowych w akumulacji. Współczynniki korelacji całkowitej upoważniały do twierdzenia, że w badanym okresie stopa in­westycji produkcyjnych nie wpływa na dynamikę dochodu narodowego. Z tablicy  wynika, że w kolejnych okresach rośnie wartość współczynnika korelacji cząstkowej, przy czym już w latach 1960—1970 osiąga on wartość dodatnią. Jeśli wyłączyć wpływ udziału inwestycji produkcyjnych w akumu­lacji oraz udziału przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym, to okazuje się, że stopa inwestycji produkcyjnych jest dodatnio skorelo­wana z dynamiką dochodu narodowego. Można zatem twierdzić, że niska wartość współczynnika korelacji całkowitej dla stopy inwestycji produkcyj­nych i dynamiki dochodu narodowego wywołana jest zakłócającym wpły­wem stopy przyrostu środków obrotowych oraz struktury akumulacji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)