SPOSÓB REPRODUKCJI

Z lektury Kapitału w sposób jednoznaczny wynika, że tempo, w jakim odbywa się reprodukcja rozszerzona, zależy z jednej strony od tego, jaka część wartości dodatkowej zostanie zużyta jako dochód właścicieli kapitału, a jaka część zostanie przeznaczona na zakup dodatkowej siły roboczej: i dodatkowych środków produkcji, z drugiej zaś od tego, na ile trafnie kapi­talizowana część wartości dodatkowej zostanie podzielona na dodatkowy kapitał trwały, obrotowy i zmienny. Można powiedzieć, że szanse na repro­dukcję rozszerzoną maleją wówczas, gdy zbyt dużą część wartości dodatko­wej wykorzystuje się jako dochód właścicieli kapitału, a także wówczas, gdy dzieląc kapitalizowaną część, nie zachowuje się właściwych proporcji po­między trzema wyodrębnionymi rodzajami kapitału. Z Kapitału nie można natomiast wyprowadzić wniosku, że szanse te rosną wówczas, gdy maleje cały fundusz konsumpcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)