STOPA SPOŻYCIA

Mimo że stopa spożycia jest zbyt mała, to i tak jej powię­kszanie wpływa destrukcyjnie na dynamikę dochodu narodowego.Analiza współczynników korelacji cząstkowej prowadzi do wniosku, że gdyby zwiększać udział poszczególnych składników w dochodzie przy nie zmienionej strukturze całego spożycia, powodowałoby to negatywne skutki w dynamice dochodu narodowego. Innymi słowy, dalsze obciążanie do­chodu podzielonego poszczególnymi składnikami spożycia będzie hamować dynamikę dochodu wytworzonego. Korzystnych zmian w dynamice dochodu narodowego można natomiast spodziewać się wówczas, gdy—  przy nie zmienionym obciążeniu dochodu narodowego spożyciem — będzie zmieniała się jego struktura, gdy będzie wzrastał udział spożycia indywidu­alnego i inwestycji nieprodukcyjnych w całym spożyciu.Dotychczasowa analiza służyła do pokazania wzajemnych uwarunkowań udziału składników w dochodzie oraz udziału tych samych składników w spożyciu.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)