STRUKTURA A DYNAMIKA DOCHODU

Próbom przenoszenia schematów reprodukcji Marksa na grunt gospodarki socjalistycznej towarzyszą znane trudności. W takiej gospodarce trudno jest wytyczyć precyzyjną granicę pomiędzy kapitałem zmiennym v a war­tością dodatkową m. Wyodrębnia się natomiast kapitał trwały c, i kapitał o- brotowy c0. Nie wchodząc bliżej w tę szczegółową kwestię, można —jak są­dzę — stwierdzić, iż zaakceptowanego przez M. Kaleckiego podziału docho­du narodowego na składniki będące środkiem do jego zwiększania (inwe­stycje i przyrost środków obrotowych) oraz na składniki będące celem jego wytwarzania (spożycie indywidualne i zbiorowe oraz inwestycje nieproudkcyj- ne) nie można wyprowadzić ze schematu reprodukcji rozszerzonej Marksa. Co bardziej istotne, akceptując taki podział, M. Kalecki wyłącza poza obręb akumulacji środki niezbędne do zaangażowania dodatkowej siły roboczej. Tym samym zanika wymóg proporcjonalności podziału akumulowanych środków.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)