TWIERDZENIA I ZAŁOŻENIA

To znaczy, że tylko te twierdzenia i założenią (wyprowadzone z założeń nie będących w sprzeczności z rzeczywis­tością), które opisują rzeczywisty świat w sposób mniej lub bardziej ścisły, mogą być uznane za możliwe do przyjęcia”. I dalej, „żadnego systemu pojęć nie można nazwać teorią wyjaśniającą rzeczywistość gospodarczą […] dopóki nie spełnia wymagań teorii i nauki opisowej” .Podejmując próbę empirycznej analizy interesujących zależności, przy­jąłem, że na postawione wyżej pytania można odpowiedzieć, wykorzystu­jąc metody, które służą do badania istotności i siły związków między dwiema zmiennymi.Współczynniki korelacji liniowej obliczono dla danych za lata 1950—1970 (ceny stałe z 1961 i 1977 r.) oraz 1950—1980 (ceny stałe z 1977 r.). W rezul­tacie dla roku n operujemy trzema szeregami czasowymi.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)