UDZIAŁ SPOŻYCIA W DOCHODZIE

W 1960 r. udział spożycia w do­chodzie narodowym wynosił: w cenach 1961— 74,6%, a w cenach 1977 —   77,3 %. Odpowiednio obniżył się udział akumulacji. W wyniku zmiany cen zwiększa się udział w dochodzie narodowym spożycia indywidualnego, zbiorowego, inwestycji nieprodukcyjnych oraz przyrostu środków obroto­wych i rezerw, maleje natomiast udział inwestycji produkcyjnych. Innymi słowy, ceny artykułów i usług inwestycyjnych rosły między rokiem 1961 a 1977 wolniej niż ceny pozostałych artykułów i usług. Ma to istotne zna­czenie dla oceny obciążenia dochodu narodowego inwestycjami oraz zmian, jakie zachodzą w tym obciążeniu. W podobnym kierunku prowadziły korekty w zasadach obliczania dochodu narodowego wprowadzone w 1975 r.Z tablicy , która zawiera dane o strukturze dochodu narodowego netto w cenach stałych z lat: 1961, 1965, 1971, 1977, 1982, wynika, że 20,4% udział inwestycji produkcyjnych z 1975 r. wyrażony w cenach 1977 jest równoważny około 26% udziału wyrażonego w cenach z 1961 r.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)