UJEMNY PARAMETR

Zdaniem M. Nasiłowskiego, ujemny parametr dla majątku trwałego nie mieści się w granicach rozsądku, oznacza bowiem, że przyrost tego majątku wywoływał spadek dochodu narodowego. Innymi słowy, nakłady inwes­tycyjne, których rezultatem był przyrost majątku trwałego, negatywnie oddziaływały na dynamikę dochodu narodowego. Twierdzenie to odnosi się do nakładów realizowanych w latach 1950—1970.Z dalszych analiz prowadzonych przez tegoż autora wynika, że parametr pokazujący wpływ rozbudowy majątku trwałego w przemyśle na wielkość wytworzonej produkcji czystej, obliczony na podstawie danych za lata 1950   1975 (dla Bułgarii i Polski —dane za lata 1955—1975), był w nie­których krajach socjalistycznych ujemny. Pokazywana prawidłowość wy­stępuje w gospodarce pięciu europejskich krajów socjalistycznych (autor me uwzględnia danych dla ZSRR i Rumunii).

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)