W ANALIZOWANYM OKRESIE

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych czyniono słusznie, obniżając stopę inwestycji. Robiono to jednak zbyt anemicznie i źle lokowano zaoszczędzone w ten sposób środki. Z dotychczasowych rozważań wynika, że w latach 1950—1970 podnosze­niu stopy inwestycji produkcyjnych nie towarzyszyły coraz większe przy­rosty dochodu narodowego. Można nawet powiedzieć, że lata, w których stopa inwestycji była wyższa, cechowały niższe przyrosty dochodu narodo­wego. Tym samym z punktu widzenia konsumpcji bieżącej zwiększanie udziału inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym podzielonym nie było efektywne. W analizowanym okresie można natomiast dopatry­wać się pozytywnego wpływu inwestycji na dynamikę dochodu narodowego, a w konsekwencji i na dynamikę funduszu spożycia w latach następnych. Rysujące się tutaj szanse nie były jednak wykorzystane, bowiem — powię­kszając nakłady inwestycyjne kosztem środków obrotowych — uniemożli­wiono pełne wykorzystanie starego i nowego majątku trwałego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)