W BADANYM OKRESIE

  Można zatem twierdzić, że w badanym okresie zmniej­szył się społeczny zasięg oddziaływania tych instytucji oraz efektywność ich funkcjonowania.Analiza zależności statystycznych pomiędzy liczbą mieszkańców w mias- tach-siedzibach a wybranymi do analizy parametrami wykazuje, że tym niekorzystnym zmianom towarzyszyło stopniowe dostosowywanie się działalności teatrów operowych do wielkości miejscowości. I tak, współ­czynnik korelacji liniowej dla liczby mieszkańców oraz liczby miejsc zwię­kszył się w tym czasie z 0,965 do 0,985, analogiczny współczynnik dla liczby premier zwiększył się z 0,750 do 0,983, dla liczby przedstawień — z 0,732 do 0,961, dla liczby miejsc udostępnionych — 0,957 do 0,981. Obniżyła się natomiast nieznacznie wartość współczynnika korelacji liniowej dla liczby mieszkańców oraz liczby widzów (z 0,978 do 0,967). Bierze się to stąd, że w tym czasie w największych miastach (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań) liczba widzów obniżyła się wyraźnie, natomiast w mia­stach najmniejszych (Bytom, Bydgoszcz, Gdańsk) — zmniejszyła się nie­znacznie lub wzrosła.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)