W OBU TYPACH

W obu typach wskaźników odmiennie definiuje się pojęcie nierównomierności. Wskaźniki tradycyjne prowadzą do nierównomiernego wyposażenia podobnych miejscowości, a wskaźniki normatywne — do nie­równomiernego wyposażenia różnych regionów kraju.Powstaje więc pytanie, w jaki sposób określić wyższość któregoś z tych wskaźników? Punktem wyjścia rozważań powinny być szczegółowe ba­dania użytkowników poszczególnych instytucji. Badań takich nie mamy wprawdzie zbyt wiele, wynika z nich jednak, że większość użytkowników instytucji kulturalnych rekrutuje się spośród mieszakańców miejscowości—   siedzib tych instytucji. Siła oddziaływania tych instytucji poza granice miejscowości jest z reguły niewielka. Jeśli prawidłowość tę potwierdziłyby liczniejsze badania empiryczne, to można by sugerować, że sieć instytucji kulturalnych należy wiązać nie ze statystycznym mieszkańcem czy statysty­cznym kilometrem kwadratowym, ale z wyodrębniającymi się przestrzennie grupami społecznymi.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)