W ODRÓŻNIENIU OD TEATRU

Zanim przystąpimy do konstruowania modelu normatywnego dla tych instytucji, trzeba zauważyć, że — w odróżnieniu od teatrów operowych—  interesujące nas zależności są nieco słabsze. Tylko niektóre z wykorzysty­wanych dalej współczynników są wyższe niż 0,9, a część z nich mieści się w przedziale 0,7—0,8. Obniża to niewątpliwie wartość poznawczą modelu normatywnego.Analizę materiału rozpocznę od pytania: czy słusznie postąpiono, li­kwidując teatr muzyczny w Słupsku i czy w ogóle należało go tam lokalizować? W 1978 r. w teatrze tym zorganizowano 111 przedstawień, w sali liczącej 380 miejsc. W rezultacie udostępniono 42,2 tys. miejsc, a liczba wi­dzów wyniosła 22,3 tys. Z obliczeń opartych na równaniach regresji wynika, że w mieście tej wielkości należało spodziewać się 61,3 tys. miejsc udostę­pnionych, 40,8 tys. widzów. Można zatem twierdzić, że teatr słupski uzyski­wał w 1978 r. efekty znacznie gorsze, niż wynikałoby to z wielkości miasta.Decyzja o likwidacji teatru wydaje się więc słuszna. Odrębnym zagadnie­niem jest natomiast to, czy w mieście tej wielkości istnieje wystarczające zapotrzebowanie na teatr muzyczny. Do sprawy tej wrócę dalej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)