W RAMACH NIEZALEŻNYCH STRUKTUR

W ramach niezależnych od siebie struktur organi­zacyjnych rozprowadzamy książki, prasę, upowszechniamy film, udostę­pniamy bezpłatnie książki oraz organizujemy działalność społeczno-kul­turalną. Nie ulega wątpliwości, że w dużych ośrodkach miejskich instytucje monofunkcyjne są niezbędne. To, co dalej powiem, w żadnym stopniu nie podważa celowości istnienia tego rodzaju organizacji. Na podstawie zgro­madzonego materiału można jednak twierdzić, że w zdecydowanej większo­ści polskich wsi nie ma dziś warunków umożliwiających działanie instytucji monofunkcyjnych. Wielofunkcyjność można zapewnić w obrębie poszcze­gólnych struktur organizacyjnych (łącząc np. handel prasą z handlem artykułami pozakułturalnymi), bądź też trzeba łączyć instytucje monofunk­cyjne w wielofunkcyjne.Analiza modelu normatywnego daje w tym względzie wiele do myślenia. Okazuje się, że w znacznej liczbie miejscowości lista potrzebnych insty­tucji kulturalnych sprowadza się do dwóch placówek: punktu bibliotecz­nego i klubu.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)