W RAMACH NIEZALEŻNYCH STRUKTUR

W ramach niezależnych od siebie struktur organi­zacyjnych rozprowadzamy książki, prasę, upowszechniamy film, udostę­pniamy bezpłatnie książki oraz organizujemy działalność społeczno-kul­turalną. Nie ulega wątpliwości, że w dużych ośrodkach miejskich instytucje monofunkcyjne są niezbędne. To, co dalej powiem, w żadnym stopniu nie podważa celowości istnienia tego rodzaju organizacji. Na podstawie zgro­madzonego materiału można jednak twierdzić, że w zdecydowanej większo­ści polskich wsi nie ma dziś warunków umożliwiających działanie instytucji monofunkcyjnych. Wielofunkcyjność można zapewnić w obrębie poszcze­gólnych struktur organizacyjnych (łącząc np. handel prasą z handlem artykułami pozakułturalnymi), bądź też trzeba łączyć instytucje monofunk­cyjne w wielofunkcyjne.Analiza modelu normatywnego daje w tym względzie wiele do myślenia. Okazuje się, że w znacznej liczbie miejscowości lista potrzebnych insty­tucji kulturalnych sprowadza się do dwóch placówek: punktu bibliotecz­nego i klubu.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!