W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

Jeśli pierwszy przypadek związany jest z nadmiarem towarów, to drugi—   z nadmiarem pieniądza. W każdej z tych sytuacji właściciel towarów zachowuje się odmiennie. W pierwszym przypadku obniża cenę, po której sprzedaje swój towar, w drugim — podwyższa cenę bądź — w skrajnych przypadkach — za swój towar żąda innego towaru. Analogicznie dzieje się z właścicielem pieniądza. W pierwszym przypadku żąda on coraz niższej ceny za ten sam towar, w drugim zmuszony jest płacić coraz więcej, a w skrajnych przypadkach nie może kupić wcale.W obu jednak przypadkach źródłem kryzysu jest to, że kupno i sprzedaż oddzielają się od siebie. Ich zjednoczenie dokonuje się w sposób gwałtowny. „Kryzys jest więc tylko gwałtownym urzeczywistnieniem jedności faz pro­cesu produkcji, faz, które usamodzielniły się wobec siebie”.W warunkach gospodarki towarowej człowiek musi więc sprzedawać lub kupować produkty pracy albo samą pracę. Podczas kryzysu powstaje taka sytuacja, w której nie można wymienić bądź produktu pracy albo samej pracy na pieniądz, bądź też pieniądza na produkt pracy lub samą pracę. W obu sytuacjach następuje zahamowaniae procesu reprodukcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)