W SKALI CAŁEJ DEKADY

Licząc w skali całej dekady, inwestycje produkcyjne oddawane w latach siedemdziesiątych do użytku negatywnie oddziałują na sytuację gospodar­czą, a w każdym razie trudno byłoby dopatrywać się ich pozytywnego wpływu na tempo wzrostu dochodu narodowego. Nakłady na inwestycje są tak wielkie, że skutecznie blokują możliwości wyposażenia istniejącego już potencjału w środki obrotowe i w siłę roboczą. Jeśli prawidłowo rekon­struujemy istniejące tu zależności, to można przewidywać, że prawdziwy dramat rozpocznie się w polskiej gospodarce dopiero wtedy, gdy rozpoczęte inwestycje produkcyjne zostaną oddane do użytku. Wtedy bowiem pogłębi się jeszcze bardziej dezorganizacja rynku środków obrotowych i siły robo­czej. Ta prognoza nie spełni się pod warunkiem, że będzie wzrastał udział inwestycji, których uruchomienie nie tworzy lub zmniejsza popyt na środki obrotowe i siłę roboczą.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)