W STATYSTYCZNYCH PUBLIKACJACH

W publikacjach statystycznych podaje się m.in. następujące informacje o  uwzględnionych w analizie instytucjach: liczba teatrów (oper, operetek), liczba sal i miejsc (stan na wybrany dzień roku), liczba przedstawień i li­czba widzów w ciągu roku. Na podstawie tych danych można zbudować dwa proste wskaźniki określające dostępność oraz jeden wskaźnik określa­jący częstotliwość korzystania przez ludność z poszczególnych instytucji kulturalnych. Są to: liczba miejsc przypadających na 1000 mieszkańców, liczba przedstawień na 1000 mieszkańców oraz liczba widzów na jednego mieszkańca.Z analizy wskaźników zaliczonych do grupy pierwszej wynika, że każdy z nich charakteryzuje bądź wielkość bazy, bądź też częstotliwość jej udos­tępniania. Żaden nie uwzględnia natomiast obu tych elementów łącznie. Warunek ten spełnia wskaźnik pokazujący liczbę miejsc udostępnionych, przypadających na 1000 mieszkańców. Obliczam go, dzieląc przez liczbę ludności iloczyn średniej liczby miejsc w poszczególnych instytucjach widowiskowych (teatrach, operach itp.) oraz ogólnej liczby przedstawień w danej miejscowości, jednostce administracyjnej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)