W ŚWIETLE ANALIZ

Jak w świetle tych analiz można oceniać sieć istniejących już teatrów operowych? W tablicy 17 podaję dane o liczbie miejsc istniejących w po­szczególnych miastach oraz potrzebnych według równania regresji. Z ta­blicy wynika, że różnice między liczbą miejsc potrzebnych a istniejących były w 1978 r. większe niż w 1983 r. Interesujący, choć na pewno przypadko­wy, jest fakt, że w 1978 r. dysponowaliśmy takimi salami, jakie były po­trzebne, z tym tylko, że znajdowały się one w nieodpowiednich miastach.Na przykład taki teatr jak w Bydgoszczy potrzebny był w Gdańsku, Opera Bytomska powinna być w Bydgoszczy, a teatr gdański —w Bytomiu, Operę Wrocławską należałoby przenieść do Poznania, a Operę Poznańską do Wrocławia. Jedynie Warszawa i Łódź dysponowały obiektami dostoso­wanymi do wielkości tych miast. Owo niedostosowanie wielkości obiektów do wielkości miast musiało być dostrzegane przez odpowiednie władze, bowiem w latach 1978—1983 nastąpiły w tej dziedzinie istotne zmiany.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)