WAGA WARUNKU

Wagę tego warunku pod­kreśla Marks w kilku miejscach. We wszystkich okolicznościach — pisze—   „środki produkcji winny być wystarczające, zatem ilość ich zawczasu tak skalkulowana, ażeby były do dyspozycji w odpowiedniej proporcji. Innymi słowy, ilość środków produkcji musi wystarczać do wchłonięcia całej ilości pracy, która ma je przekształcać w produkt. Gdyby nie było wystarczającej ilości środków produkcji, praca dodatkowa, którą dysponuje nabywca, nie mogłaby znaleźć zastosowania; jego prawo do dysponowania tą pracą nic by nie dało. Gdyby zaś było więcej środków produkcji niż rozporządzalnej pracy, to nie można by ich nasycić pracą i przekształcić w produkt”.W istocie więc tempo, w jakim odbywa się łączny obrót kapitału, zależy od wewnętrznej jego struktury. Struktura ta powinna mieć dwie właściwości: z jednej strony niski udział kapitału trwałego, z drugiej zaś — na tyle jednak wysoki, by możliwe było pełne wykorzystanie kapitału obrotowego i zmien­nego. Według tej koncepcji, nowe narzędzia pracy, nowe środki trwałe stają się niezbędne dopiero wówczas, gdy istnieją wolne środki obrotowe, których nie może przetworzyć dostępna siła robocza.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)