WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA

Wartość współczynnika dla roku n obniżyła się, bowiem w drugiej poło­wie lat siedemdziesiątych, w obliczu zbliżającego się kryzysu, w miarę jak słabła dynamika dochodu narodowego, obniżono stopę inwestycji produk­cyjnych, Obliczenia dla lat 1970—1980 pokazują wysoką korelację dodatnią pomiędzy stopą inwestycji a dynamiką dochodu narodowego. Dlatego w całym okresie 1950—1980 wartość współczynnika korelacji obniża się, pozostaje jednak ujemna.W tym momencie może pojawić się pytanie: skoro w drugiej połowie lat siedemdziesiątych obniżano stopę inwestycji, to dlaczego słabła dynamika dochodu narodowego, a nawet zaczął on spadać? Wrócimy do tej sprawy dalej, gdy będziemy analizować zależność pomiędzy strukturą akumulacji a dymamiką dochodu narodowego. Ujemna wartość współczynnika dla roku «+ 5 podwyższyła się zapewne dlatego, że w latach siedemdziesiątych nowo oddawane inwestycje przestały pozytywnie wpływać na dynamikę dochodu narodowego, zaczęły natomiast oddziaływać destrukcyjnie.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)