WERYFIKACJA FORMUŁY

Charakterystyczną cechą prac tworzących ów nurt teoretyczny w ekonomii, o  którym wspominał J. Pajestka, jest to, że ich autorzy nie próbują weryfi­kować modelu Kaleckiego na gruncie dostępnych danych empirycznych.W efekcie nie znamy dziś odpowiedzi na elementarne pytania: czy model ten prawidłowo pokazuje zależności między strukturą dochodu narodowego podzielonego a dynamiką dochodu narodowego wytworzonego, czy — for­mułując to bardziej konkretnie — zależność między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie podzielonym a dynamiką dochodu wytworzo­nego ma charakter liniowy i czy kierunek tej zależności jest dodatni?Nie chcę rozwodzić się na temat skutków tej niewiedzy. Jest ich  bardzo wiele. Do najmniej istotnych zaliczam to, że z ogromnym trudem uświada­miamy sobie — o czym świadczą cytowane tu wypowiedzi — przyczyny dotychczasowych sukcesów i klęsk gospodarczych. Do hardziej istotnych zaliczam to, że bieżące decyzje gospodarcze oparte są na nie zweryfikowa­nym koncepcyjnym wzorcu myślenia, że w sytuacji, w której kraj znalazł sięw pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, władza nie potrafi skutecznie rozwiązać problemów inwestycyjnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)