WNIOSEK DLA POLITYKI

Wnioski dla realizowanej obecnie polityki gospodarczej można formuło­wać uwzględniając trzy szeregi czasowe: 1970—1980, 1960—1980, 1950— —1980. Najbardziej radykalne postulaty wynikają z danych za lata 1970 —1980. Sprowadzają się one do tego, by zablokować na obecnym poziomie bądź obniżyć udział w dochodzie narodowym całego spożycia, w tym przede wszystkim spożycia zbiorowego, a uzyskane stąd środki przeznaczyć na / poprawę zaopatrzenia w środki obrotowe. Na podstawie danych za lata 1960—1980 można sugerować, by blokada ta dotyczyła przede wszystkim spożycia zbiorowego i inwestycji nieprodukcyjnych, w mniejszym zaś stopniu spożycia indywidualnego. Dane za lata 1950—1980 uprawniają do twierdzenia, że nie należy zmieniać udziału spożycia indywidualnego, trzeba natomiast obniżyć udział spożycia zbiorowego i inwestycji nieproduk­cyjnych. Uzyskane stąd środki powinny być przeznaczone na powiększanie środków obrotowych. Łączna analiza wszystkich danych prowadzi do wniosku, że podstawowy dylemat, przed którym stoi polityka gospodarcza, zawiera się w pytaniu: spożycie zbiorowe i inwestycje nieprodukcyjne czy poprawa zaopatrzenia w środki obrotowe?

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)