WPŁYW NA DYNAMIKĘ

Okazuje się jednak, iż wywierało to negatywny wpływ na dynamikę do­chodu narodowego. Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż w porównaniu z la­tami 1950—1955 obniżył się ujemny współczynnik dla inwestycji produk­cyjnych. Stało się tak zapewne na skutek tego, że w drugiej połowie lat pięćdziesiątych obniżono stopę inwestycji, osiągając równocześnie korzystne wyniki w zakresie wzrostu dochodu narodowego. Wzrosła natomiast war­tość współczynnika dla przyrostu środków obrotowych i rezerw. Fakt ten nabierze właściwego znaczenia, gdy zapoznamy się z wynikami obliczeń dla kolejnych okresów. Gdyby na podstawie doświadczeń zebranych w tych dwóch okresach formułować wnioski dla polityki gospodarczej, to koncentrowałyby się one na potrzebie mniejszego obciążenia dochodu narodowego inwestycjami nieprodukcyjnymi oraz na zarysowującej się nierównowadze na rynku środków obrotowych. W latach sześćdziesiątych należało więc zwiększyć zapasy i rezerwy kosztem inwestycji nieprodukcyjnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)