WPŁYW NA PODZIAŁ

Państwo oddziałuje na ten podział poprzez podatki, kredyty, ceny itp. Mechanizm ten usunięto wychodząc z założenia, że załogi zakła­dów pracy, mając swobodę w zakresie ustalania stopy akumulacji, zbyt dużą część uzyskanego dochodu przeznaczą na konsumpcję, że w ten sposób zostaną ograniczone możliwości rozwoju całej gospodarki. Hipotezy tej nikt nigdy nie weryfikował. Miała ona i ma nadal charakter dogmatu, w który wierzy się, nie przeprowadzając dowodu jego prawdziwości. Doświadczenia lat osiemdziesiątych pokazują, że załogi, mając taką swobo­dę, nie przejadają zysku, lecz przeznaczają go także na rozwój bazy. Przeprowadzona tu analiza pozwala wypowiadać się na temat relacji, jakie zachodzą pomiędzy udziałem jednego ze składników w całym docho­dzie narodowym a dynamiką tego dochodu. Można twierdzić, że w latach 1950—1980 zależność ta była statystycznie nieistotna bądź istotna, ale o  kierunku ujemnym.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)