WSPÓŁCZYNNIKI DLA UDZIAŁU PRZYROSTU ŚRODKÓW

Współczynniki dla udziału przyrostu środków obrotowych w akumulacji oraz spożycia indywidualnego w spożyciu są w latach 1950—1960 wyższe niż współczynniki dla udziału tych składników w dochodzie narodowym. Można zatem domniemywać, że w tym okresie hamulcem rozwoju gospo­darczego była nie tyle struktura całego dochodu narodowego, co przede wszystkim struktura poszczególnych jego składników (akumulacji i spo­życia). Zbyt niski był udział przyrostu środków obrotowych i spożycia indywidualnego. Od lat sześćdziesiątych silniejszy wpływ wywiera struktura całego dochodu narodowego. Świadczy to — jak sądzę — o tym, że pogłę­biła się deformacja struktury całego dochodu narodowego. Jeśli po pierwszym 11-leciu wystarczało dokonać zmian w strukturze akumulacji i spożycia, to w późniejszym okresie niezbędne stały się zmiany w strukturze dochodu narodowego. Konieczne było zwiększenie udziału akumulacji w dochodzie narodowym po to, by mógł zwiększyć się udział przyrostu środków obrotowych i rezerw.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)