WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Wskazuje na to również wartość współczynnika a. Dla roku n wynosi ona —0,100, dla roku n+5 —0,392, n+7 —0,552. Negatywny wpływ inwestycji zaczął się ujawniać z kilkuletnim opóźnieniem. Dlaczego tak się działo?Zjawisko to można wyjaśnić na gruncie teorii Kaleckiego. Jeśli przyros­tom majątku trwałego nie towarzyszy odpowiedni przyrost środków obrotowych (z zasobów własnych lub z importu), to każda nowo oddawana inwestycja przyczynia się do dezorganizacji zaopatrzenia istniejących już zakładów. Jeśli tych nowych inwestycji jest bardzo dużo, to w momencie oddawania ich do użytku gwałtownie pogarszają się warunki, w jakich pracują stare zakłady. Przy rosnącej dezorganizacji zaopatrzenia słabnie dynamika dochodu narodowego, nawet wówczas, gdy zwiększają się zasoby środków trwałych. Można zatem twierdzić, że dezorganizacja gospodarki w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych nie była skutkiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w tym okresie, lecz skutkiem decyzji podjętych kilka lat wcześniej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)