WYKORZYSTYWANE DANE

Uwzględniając fakt, że wpływ inwestycji produkcyjnych na dynamikę dochodu narodowego może ujawniać się z pewnym opóźnieniem, badano także zależności pomiędzy ich udziałem w dochodzie w roku n a dynamiką dochodu narodowego . Wykorzystywane tu dane nie odpowiadają w pełni kategoriom, które wprowadził M. Kalecki. W jego formule występuje bowiem wartość in­westycji oddanych w danym roku do użytku. GUS podaje natomiast in­formacje o udziale w dochodzie narodowym nakładów inwestycyjnych. Nie wydaje się jednak, by rozbieżność ta czyniła całe przedsięwzięcie niecelo­wym . Może też powstać pytanie: czy ujmowanie procesu wytwarzania dochodu narodowego każdorazowo jako funkcji zaledwie jednego czynnika (przy założeniu stałej w danym okresie efektywności jako parametru kierunkowego funkcji) jest celowe i ma jakąkolwiek wartość poznawczą?

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)