Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ

Z dotychczasowych rozważań wynika wreszcie, że drugi element modelu normatywnego — parametry instytucji, które powinny się znaleźć w poszcze­gólnych miejscowościach, jest niezbędny przede wszystkim wówczas, gdy rozważamy sieć instytucji kulturalnych w miastach. W odniesieniu do wsi można przyjąć, że zdecydowana większość instytucji powinna być najmniej­sza z możliwych. Dyrektywa taka jest, oczywiście, zbyt ogólna. Dysponując materiałami z tego samego badania, ustaliłem rozkład placówek z punktu widzenia wielkości ich powierzchni. Okazało się, że 12% najmniejszych domów kultury mieści się w lokalach o powierzchni do 100 m2, a 30% — w loka­lach do 150 m2. Minimalną powierzchnię takiej placówki można więc określić na 100—150 m2. W przypadku klubów i bibliotek publicznych minimalna powierzchnia wynosi 25—35 m2. Natomiast dla oddziałów i filii bibliotek wielkość ta kształtuje się poniżej 25 m2.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)