ZACHODZĄCE PRZESUNIĘCIA

Przesunięcia, o których mowa, zachodzą przede wszystkim w badanym pięcioleciu (1978—1983). Z dostępnych danych wynika, że w poprzednim pięcioleciu, tzn. w latach 1973—1978, liczba wi­dzów malała w podobny sposób we wszystkich niemal miastach.Dla prowadzonych dalej rozważań dwa elementy zarysowanej sytuacji mają znaczenie szczególne. Po pierwsze, że w ostatnich kilku latach odno­towujemy regres w zakresie zasięgu oddziaływania interesujących nas instytucji, po. drugie, że liczba mieszkańców miast-siedzib jest bardzo mocno skorelowana z parametrami instytucji i ich działalności. Z pierwszej obserwacji wyprowadzam wniosek, że błędem byłoby budowanie tego rodzaju obiektów „na wyrost”, z założeniem, że jeśli nawet w momencie oddania do użytku są one zbyt obszerne, to wraz z upływem czasu zwiększy się liczba użytkowników i ich wielkość automatycznie dostosuje się do po­trzeb.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)