ZAHAMOWANIE PROCESU

Następstwem zahamowania procesu reprodukcji jest niszczenie kapitału. Ma ono dwojaką postać. Z jednej strony maszyny i surowce, których się nie używa, przestają być kapitałem. Podobnie dzieje się z zabudowaniami, z których nie robi się użytku, bądź też z tymi, które pozostają w stanie nie wykończonym, czy z towarami, które leżą na składzie. Wreszcie i pieniądz, którego nie można wymienić na towar, przestaje być kapitałem. Z drugiej strony niszczenie kapitału przez kryzysy oznacza deprecjację jego wartości, co nie pozwala ponawiać procesu reprodukcji w takiej samej skali. Wyraża się to bądź w rujnującym spadku cen towarów, bądź też w ich gwałtownym wzroście. W pierwszym przypadku deprecjonuje się kapitał ulokowany w towarach, w drugim — kapitał ulokowany w pieniądzu. Poszukując genezy kryzysów, Marks wychodził zatem z założenia, że w gospodarce towarowej kupno i sprzedaż wyobrażają jedność dwóch procesów lub raczej jeden proces przebiegający przez dwie przeciwstawne fazy.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)