ZAPASY PRODUKCYJNE

Rośnie masa surowca, materiałów pomocniczych itp., które wchodzą do codziennego procesu reprodukcji. Elementy te muszą znajdować się gotowe w miejscu produkcji. A zatem rozmiary tego zapasu, który istnieje w formie kapitału produkcyjnego, rosną absolutnie. Po to, aby proces produkcji przebiegał nieprzerwanie — niezależnie od tego, czy ów zapas może być odnawiany codziennie, czy też tylko w określonych terminach rzeczą nieodzowną jest, aby w miejscu produkcji zawsze znajdowało się więcej surowców itp., niż zużywa się ich np. w ciągu dnia czy tygodnia. Zapasy produkcyjne rozpatruje Marks z dwóch różnych punktów widzenia. Z jednej strony patrzy na nie jak na czynnik, od którego zależy płynność procesu produkcji. Po to, by proces reprodukcji odbywał się płyn­nie, niezbędna jest określona wielkość zapasów. Z drugiej strony widzi w nich pochodną zewnętrznych uwarunkowań. Ich niezbędna wielkość zależy od płynności dostaw.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)