ZBYT DUŻY ZAPAS

Gdy bowiem „towary, które znajdują się w rezerwuarach cyrkulacji nie ustępują miejsca następnej fali produktów, a więc gdy następuje przepełnienie rezerwuarów, wówczas zapas towarowy rośnie na skutek zahamowania cyrkulacji — zupełnie tak samo, jak rosną skarby, gdy następuje zahamowanie cyrkulacji pieniężnej”.Zapas odpowiedniej wielkości jest zatem jednym z warunków reprodu­kcji rozszerzonej. Zapas zbyt duży świadczy natomiast o tym, że proces reprodukcji rozszerzonej został zatrzymany lub zahamowany. Istotna jest przy tym obserwacja, że w miarę jak zwiększa się skala i dynamika produ­kcji, coraz większa ilość towarów znajduje się w formie zapasów, tzn. w stadium przejściowym — między produkcją a konsumpcją. Istnienie towarów w postaci zapasów stwarza właścicielom kapitału gwarancję, że na rynku znajdą towary niezbędne do rozszerzenia produkcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)