ZMIANA PODEJŚCIA

Zarysowuje się więc szansa na stworzenie takiego zestawu instytucji i placówek, który z jednej strony będzie pokazywał rzeczywisty poziom wyposażenia, z drugiej zaś będzie mógł być podstawą do zaprojek­towania rozwiniętego modelu sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury, a nie tylko jego wstępnej propozycji. Opisany tu model normatywny wraz ze szczegółowymi danymi o poszcze­gólnych miejscowościach został udostępniony wydziałom kultury urzędów wojewódzkich. Z informacji, które dotarły do autora, wynika, że w nie­których województwach wykorzystano ten materiał do sporządzenia szczegółowych analiz stanu infrastruktury kulturalnej na wsi. Ujawniły się w ten sposób znaczne dysproporcje między tym, co jest, a tym, co być powinno. W moim przekonaniu nie jest najważniejsza skala tych dyspro­porcji. Narzędzie nie jest wszak w pełni precyzyjne. Znacznie istotniejsza jest zmiana podejścia, sposobu patrzenia na rzeczywistość kulturalną województw.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)