ZMIANY W STRUKTURZE DOCHODU

Nie było natomiast podstaw, by postulować większe obciążenie dochodu narodowego inwesty­cjami produkcyjnymi. Przeciwnie, można było domniemywać, że rosnąca stopa tych inwestycji może hamować dynamikę dochodu narodowego.Zmiany w strukturze dochodu narodowego w latach sześćdziesiątych tylko częściowo były zgodne z tymi wnioskami. W pierwszej połowie tego dziesięciolecia zmniejszono obciążenie dochodu narodowego inwestycjami nieprodukcyjnymi (z 8,8 % w 1960 r. do 7,8 % w 1966 r.), w drugiej połowie obciążenie to ponownie wzrosło (do 8,6% w 1970 r.). Równocześnie nie zwiększył się, a w drugiej połowie dziesięciolecia zmniejszył udział przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym. Zwiększał się zaś szybko udział inwestycji produkcyjnych (z 15,4% w 1960 r. do 20,7% w 1970 r.). W rezultacie w obrazie zależności, jaki uzyskaliśmy dla lat 1960—1970, zwracają uwagę następujące momenty. Nie odnotowujemy pozytywnego wpływu inwestycji produkcyjnych na dynamikę dochodu narodowego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)